praktijkruimteActueel aanbod
Klachtrecht

Als een client of deelnemer onvrede heeft over een bepaalde gang van zaken, dan spreekt hij of zij mij daar op aan, om zo tot een gezamelijke oplossing te komen. Als dit overleg bij de client of deelnemer niet tot tevredenheid leidt, dan kan er een officiele klacht ingediend worden bij de Decaan van Toezicht. De brochure 'Heeft u een klacht over uw Zijnsgeoriënteerd begeleider' wijst je de weg.
De beroepscode ligt ter inzage in de praktijk en de brochure 'Heeft u een klacht over uw Zijnsgeorienteerd begeleider' kun je meenemen uit de praktijk.


doorkijkje